O Psihedeličnem društvu Slovenije

Smo Psihedelično društvo Slovenije. Generično ime smo izbrali namerno, ker želimo doseči čim širši krog ljudi. Ne prodajamo prepovedanih snovi in ne promoviramo njihove uporabe, skušamo pa informirati, povezovati in izobraževati zainteresirano javnost ter uporabnike. Več o našem namenu in poslanstvu tukaj: ​http://psihonavt.si/index.php/kako-smo